Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cowaelmiccomvn/public_html/vendor/HTMLPurifier/Encoder.php on line 157

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Hội đồng quản trị:

1- Ông Vũ Hồng Minh, Chủ tịch

2- Ông Vũ Việt Anh, Uỷ viên chuyên trách

3- Ông Vũ Hồng Quân, Uỷ viên

Ban Tổng giám đốc : 

1- Ông Vũ Hồng Minh, Tổng Giám đốc

2- Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc

3- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Tổng giám đốc

4- Ông Lê Đình Đỡ, Phó Tổng giám đốc

5- Ông Vũ Hồng Phong, Phó Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát : 

1- Bà Trương Thanh Vân, Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Duy Thoan, Thành viên

3- Ông Đào Phượng Linh, Thành viên

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat